Į šeimą orientuota terapija, priežiūra

Apie į šeimą orientuotą sveikatos priežiūros modelį. Partnerystės metodas priimant sveikatos priežiūros sprendimus.

STRAIPSNIAIKINEZITERAPIJA KŪDIKIAMSKINEZITERAPIJA VAIKAMSKINEZITERAPIJA ESANT JUDESIŲ PROBELMOMS

Lapkritis 2022

Į šeimą orientuota terapija, priežiūra

Puiki proga pristatyti į šeimą orientuotą sveikatos priežiūros modelį (Family-Centered Care) terapiją ar praktiką.

Tai yra šeimos ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo partnerystės metodas priimant sveikatos priežiūros sprendimus, grindžiamas abipusiai naudinga specialistų, pacientų ir šeimų partneryste.

Daugelyje klinikinių praktikų ir ligoninių šis požiūris laikomas vaikų sveikatos priežiūros standartu. Tėvų dalyvavimas, pagarbios ir pasitikinčios partnerystės plėtojimas, dalijimasis informacija - lemia sėkmingą rezultatą sudėtingame klinikiniame scenarijuje.

Tėvų ir vaikų prieraišumas, dėmesingas (reguojantis) tėvų auklėjimas yra stiprūs vaiko raidos, intelekto ir socialinių įgūdžių vystymosi pamatai.

Kūdikių mėgstamiausias ir labiausiai motyvuojantis žaislas yra jų tėvai. Kai vienas iš tėvų reaguoja į mažylio žaidimą ir tyrinėjimą, kūdikis aktyviai mokosi, ugdo gebėjimus ir pasitikėjimo savimi jausmą, nes supranta, kad gali paveikti jį supantį pasaulį (Stewart, 2017). Todėl tėvų ir vaikų santykiai yra labai svarbūs smegenų vystymosi skatinimui.

Į šeimą orientuota priežiūra grindžiama pripažinimu, kad pacientai - vaikai ir šeimos yra būtini sąjungininkai užtikrinant saugumą bei paslaugų kokybę.

Tėvai geriausiai pažįsta savo vaiką, todėl geriau nei bet kas kitas gali sureguliuoti ir pritaikyti mokymosi (gydymo) galimybes procedūrų bei terapijų metu.

Tėvų dalyvavimas terapijoje yra vienas svarbiausių prioritetų.

Pagrindiniai principai:

  • Orumas ir pagarba. Specialistai išklauso ir gerbia paciento bei šeimos pasirinkimus. Šeimos žinios, vertybės, įsitikinimai ir kultūrinis pagrindas yra įtraukiami į planuojant ir teikiant priežiūrą.

  • Dalijimasis informacija. Keitimasis informacija yra atviras, objektyvus ir nešališkas. Pacientai ir šeimos nariai laiku gauna išsamią ir tikslią informaciją, kad galėtų veiksmingai dalyvauti priežiūros ir sprendimų priėmimo procese.

  • Partnerystė ir bendradarbiavimas: Mediciniškai tinkamus sprendimus, kurie geriausiai atitinka visų dalyvių poreikius, stipriąsias puses, vertybes ir sugebėjimus, kartu priima dalyvaujančios šalys, įskaitant šeimas pasirinktu lygiu.

  • Derybos: siekiami medicinos priežiūros planų rezultatai yra lankstūs ir nebūtinai absoliutūs. Į šeimą nukreipta sveikatos priežiūra veikia kartu „SU“ pacientais ir šeimomis, o ne tiesiog „jiems“ arba „už juos“.

Dennis Z. Kuo et al. Family-Centered Care: Current Applications and Future Directions in Pediatric Health Care. Matern Child Health J. 2012 Feb; 16(2): 297–305.

Uniacke S1, Browne TK1,2, Shields L3,4How should we understand family-centred care? J Child Health Care. 2018 Sep;22(3):460-469.

Johnson, B. H. & Abraham, M. R. Partnering with Patients, Residents, and Families: A Resource for Leaders of Hospitals, Ambulatory Care Settings, and Long-Term Care Communities. Bethesda, MD: Institute for Patient- and Family-Centered Care. 2012.